Ostutingimused

Veebipoe WWW.NIION.EE (edaspidi Veebipood) omanik on Niion EST OÜ

Registrikood 14542803, asukohaga Lohu tänav 12, Tallinn, Harjumaa, 12618.

 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.

Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde.

Hinnale lisandub tasu kauba kohaletoimetamise eest.

Kauba kohaletoimetamise tasu sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.

Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

Veebipoes kuvatud toodete pildid on illustratiivsed.

Tellimuse vormistamine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.

Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Juhime tähelepanu sellele, et valmis disainidega tooteid meil laos ei ole ning kõik tooted prinditakse tellimuste esitamise järjekorras. Tooted valmistatakse spetsiaalselt kliendile ja tema poolt tellitud mudeli/kujunduse/suuruse alusel, võttes arvesse iga konkreetse kliendi isiklikke vajadusi.

Kauba vahetamine

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus avaldada soovi 14 päeva jooksul soetatud kaup vahetada teise toote või sama toote teise suuruse vastu. Vahetus lepitakse eelnevalt kokku Veebipoega, kirjutades selleks emailile info@niion.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Eritellimusel valmistatud tooteid ei vahetata ning neile ei kehti ka taganamisõigus.

Soetatud kaup tuleb kliendil tagastada Niion EST OÜ poolt märgitud viisil ning kulud selle eest tasub ostja. Kui Veebipood on toote kätte saanud ning veendunud selle korrektsuses ning müügikõlbulikuses, valmistatakse ostjale uus soovitud toode ning postitatakse hiljemalt 7 tööpäeva jooksul peale vahetusse mineva kauba saabumist Niion EST OÜ valdusesse.

Veebipood võib keelduda vahetusest, kui toode ei vasta järgnevatele tingimustele, mis on esitatud peatükis “Taganemisõigus”.

Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

14-päevane taganemisõigus ei kehti kaubale, kui:

1) toode on valmistatud arvestades konkreetse kliendi isiklikke vajadusi;

2) toode on valmistatud spetsiaalselt kliendile ja tema poolt esitatud tingimuste kohaselt (seetähendab, et klient on valinud tootele printimiseks erinevate tekstide hulgast just endale sobiva sõna või numbri, soovinud nimelist või vabalt valitud tekstiga/pildiga toodet, avaldanud soovi kuupäeva/aastaarvu lisamiseks, muudetud on tema soovil kujunduse värvi või mõnda muud detaili, mis on lisamärkusena lisatud);

3) toode on tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel kasutamiseks kõlbmatu või see on olnud kasutusel või avatud;

4) toodet on kasutatud majandus- ja kutsetegevuse eesmärgil;

5) tootel on mehaanilised vigastused või see on purunenud ;

6) tegemist on toote normaalse kulumisega;

Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest lihtkirjalik taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile info@niion.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on sõnaselgelt valinud Veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe aasta jooksul Veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@niion.ee

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Veebipood ei vastuta:

1) Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase kasutamise tagajärjel.

3) Toote tavapärase füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Ostjal õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu, tagastades nõuetele mittevastava toote Müüjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Pretensioonide esitamise kord

Veebipood vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada pretensioon meiliaadressile info@niion.ee.

Pretensioonis tuleb ära märkida:

1) Kliendi nimi ja kontaktandmed;

2) Kaebuse esitamise kuupäev;

3) Kauba puudus;

4) Niion’ile esitatava nõude sisu;

5) Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

Kui ei ole kokkulepitud teisiti, vastab Niion pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Kliendipoolse pretensiooni kättesaamist. Kui Niion’il ei ole võimalik 15 päeva jooksul Kliendi pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvatele ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

Veebipood saadab uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud oma e-maili aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja teel aadressile info@niion.ee

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

Kohtuvälise lahendi leidja internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel  vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)